Technologie

Výroba trupu

Ve výrobě katamaranů Lagoon se uplatňuje technologie vakuového laminování, která jednak umožňuje optimalizovat množství pryskyřice v laminátu a taky zlepšuje soudržnost výsledného kompozitního materiálu. Kvalitu a homogenost trupu zlepšují i mechanické vazby každého balzového dílu na vnitřní a vnější povrch trupu a navíc při této metodě dochází ke značným úsporám hmotnosti. Trvanlivost trupů u katamaranů Lagoon je zaručena díky systematickému používání velmi kvalitní pryskyřice odolné proti osmóze.

Vztlak zaručuje bezpečnost jachet. Všechny katamarany Lagoon plně vyhovují podmínkám CE norem, které předepisují nepotopitelnost vícetrupých plavidel. Přední a zadní části každého z trupů jsou odděleny od obytného prostoru pomocí vodotěsných přepážek. Zvýšení vztlaku taky pomáhá hustota použitých materiálů a absence kýlové zátěže. Katamarany Lagoon se nepotopí ani po srážce.

Dřevovýroba

The furniture and interior fittings are designed by engineers working in the Lagoon design office. Advanced CAD software enables our skilled craftsmen to assess new design features in real time. Thus each item of equipment, each piece of furniture is easily installed because the constraints relating to the boat's complex architecture were resolved in the design stage. In the interests of sustainable development, all partitions and furniture panels on Lagoon catamarans are made using Alpi® reconstituted wood.

Also, Lagoon has one of the industry's most modern woodworking shops that makes full use of cutting and finishing by digitally-controlled machinery, computerized identification of components, pre-assembly at an early stage… to ensure the highest quality and consistency.

Mechanické komponenty

Katamarany Lagoon do velikosti 52' jsou vybaveny převodovkou typu sail-drive instalovanou za kormidelními listy, což výrazně zjednodušuje ovládání katamaranu na motor a optimalizuje účinnost lodních šroubů. Díky tomu jsou motorové prostory umístěny úplně v zadní části každého trupu, jsou odděleny a odhlučněny od obytných prostor, přitom je zajištěn výborný přístup do motorového prostoru. Izolování pěnou o vysoké hustotě a dvojitá podlaha ještě více zlepšuje zvukovou izolaci.

Větší modely bývají vybaveny konvenčním pohonem s hřídelí k lodnímu šroubu. I v tomto případě jsou samozřejmě motorové prostory zcela samostatné, dokonale izolované a umístěné co nejdále to jde od obytných prostor.

Potrubí a instalace

Speciální pozornost věnuje firma Lagoon instalaci hadic pro rozvody pitné i mořské vody i odpadní vody z koupelen i toalet. 

Díky využití nejmodernějších 3D programů pro navrhování mohou konstruktéři Lagoon jednoznačně a čistě začlenit potřebné hadice a další instalace do  celkového plánu katamaranu.

Aby nedocházelo k poruchám při drsných podmínkách plavby na moři používá Lagoon vysokotlaké PVC potrubí, ohebné gumové hadice a ventily i spoje z nerezové oceli nebo umělé hmoty vysoké kvality. 

Dodávka energie pro palubní systémy

Elektrický systém

Elektrické obvody patří u moderních cruisingových jachet ke kriticky důležitým součástem lodi. Společnost Lagoon si toho je plně vědoma a proto věnuje maximální pozornost návrhu elektrických obvodů, které v sobě kombinují kvalitu, spolehlivost, snadnou přístupnost a údržbu, nízkou hmotnost a vysokou bezpečnost.

Bezpečnost rozvodů elektřiny je na prvním místě, proto Lagoon striktně dodržuje příslušné CE normy a v některých parametrech je dokonce překonává. Při osazování elektrických systémů Lagoon zvažuje mnoho argumentů jako například kvalitu kabelů, způsob jejich uložení a rozvedení, systematické označení a snadný přístup k rozvodným panelům.

Chlazení

Uchovávání potravin je na cruisingové jachtě otázkou zásadní důležitosti s ohledem na zdraví a bezpečnost plavby. Společnost Lagoon se zkoumáním palubních lednic důsledně věnuje. Žádnou plavbu na cruisingovém katamaranu si v dnešní době neužijeme bez výkonného systému chlazení lednic. Lagoon a skupina Bénéteau má rozsáhlé zkušenosti v této oblasti, což je přivedlo k ideálnímu kompromisu mezi mnoha požadavky: co nejlepší izolace v omezeném prostoru, nejnižší možná spotřeba energie, dvourychlostní kompresory podle teploty v příslušném oddílu lednice, efektivita celého systému, snadné ovládání,  údržba a dostupný servis.

Výroba a uchovávání energie

Výroba a uchovávání energie je pro cruisingovou jachtu belmi aktuálním problémem. Společnost Lagoon patří mezi průkopníky v tomto oboru a úzce spolupracuje s výkumnými a vývojovými pracovišti skupiny Bénéteau a v roce 2008 dokonce vyvinula vlastní systém hybridního pohonu pro Lagoon 420.

Společnost Lagoon patří ke špičce firem v oblasti využití obnovitelných zdrojů na jachtách a nabízí solární panely montované na stříškách proti slunci nebo v prostoru mezi rameny pro uchycení člunu za plavby. 

Výbava paluby a takeláž

Díky rozsáhlým zkušenostem ze závodního jachtingu si mohl Lagoon dovolit výběr nejlepších komponent pro takeláž od výrobců jakými jsou: Harken, Lewmar, Z Spars, Sparcraft, Selden, Incidences a další.

Síly působící na takeláž katamaranu jsou asi 10x větší než síly působící na jednotrupé jachtě. To snad jasně vysvětluje proč věnuje Lagoon takovou péči výběru těch nejlepších komponent pro svoje katamarany.

Návrh rozvržení paluby, výběr materiálů a výpočty zatížení jsou obtížnými úkoly, kterými se zabývají společnými silami konstruktéři a designéři firmy Lagoon i spolupracující lodní architekti, technici dodavatelů. Aby měl Lagoon jistotu, že vybírá ty nejlepší, nejefektivnější a nejspolehlivější součástky, je každá jednotlivá položka podrobena pečlivému výběru a opakovanému náročnému testování.

Takové testy probíhají jednak ve speciální laboratoři skupiny Bénéteau pro zátěžové testy v námořních podmínkách a taky na palubách závodních jachet.