Vlastnosti

Design a konstrukce katamaranů

Autorem konstrukčních návrhů katamaranů Lagoon je mezinárodně uznávaná kancelář Van Peteghem and Lauriot Prevost (VPLP), která patří k nejlepším na světě v navrhování katamaranů a je absolutní světovou jedničkou pokud se týká návrhu závodních katamaranů. 

Nedostižné a mnoholeté zkušenosti získané při navrhování různých katamaranů využívá kancelář VPLP při návrhu nových modelů katamaranů Lagoon v mnoha oblastech:

Výtlak a užitné zatížení

Pro příjemně strávený čas na palubě katamaranu si s sebou potřebujeme vzít spoustu věcí aniž bychom katamaran přetížili. Konstrukční kancelář VPLP i Lagoon tomuto tématu věnují značnou pozornost. Prázdné katamarany Lagoon jsou vždy ponořeny tak, že jejich vodoryska je výrazně nad vodou a tvar trupů je navrhován tak, aby byl nejúčinnější při plném zatížení katamaranu vodou, naftou, zásobami potravin, jachtařským vybavením, plachtami a osobními věcmi posádky. Výsledkem je nedostižný komfort a plavební vlastnosti, užívejte si jich na katamaranech Lagoon!

Faktem je, že moderní cruisingové katamarany v porovnání se závodními speciály vezou mnohem více těžkého vybavení a to ovlivňuje jejich celkový výtlak.

A navíc
Evropské zákony pro výrobu rekreačních lodí se řídí pravidly CE, které jsou povinni všichni výrobci dodržovat.
Přísné normy se vztahují zejména na konstrukci (skelet, trup) a bezpečnost (v případě požáru, zatopení apod.)
Tato pravidla taky velmi přesně předepisují způsob, jakým mají být parametry a technické charakteristiky předkládány zákazníkům v Evropě. Společnost Lagoon samozřejmě jako evropský výrobce tyo CE normy velmi striktně dodržuje v obou ohledech, jak při návrhu svých modelů, tak při prezentování parametrů zákazníkům.

Jako příklad uveďme, že podle CE norem je povinné uvádět výtlak lodě připravené pro plavbu, jmenovitě to znamená s nádržemi vody a nafty naplněnými na   50% jejich kapacity, včetně hmotnosti posádky i s osobními věcmi, bezpečnostním vybavením na palubě, plachtami atd.

Chce-li zákazník relevantně porovnat údaje uváděné různými výrobci, musí se ujistit, že jsou všechna předložená data v souladu s CE normou, jinak bude srovnávat nesrovnatelné...

Ačkoli se Lagoon neustále snaží snižovat hmotnost trupů svých katamaranů (použitím technologie vstřikování, využitím sendvičových konstrukcí apod.), značný výtlak trupů vyžaduje použití pevných kýlů a to hned z několika důvodů: 

Efektivní odpor proti snosu jachty

Výkon: pevný kýl není jenom delší než pohyblivý, ale taky lépe prořezává vodu a celý objem kýlu podstatně přispívá ke vztlaku katamaranu a díky tomu mohou designéři navrhnout líbivější a čistější tvary lodi bez ovlivnění celkového výtlaku.

Nasednutí na dno

Bezpečnost: Schopnost pojmout náraz na podvodní překážku nebo dosednout na dno, ať už úmyslně (při nasenutí na pláž) nebo náhodně, bez poškození trupu je bezpochyby důležitým prvkem, který přispívá k bezpečnosti katamaranu. Všechny katamarany Lagoon mají pevné kýly zcela izolované od trupu, proto ani totální poškození kýlu neohrozí vztlak katamaranu a nedojde k jeho potopení. 

Trimování

Jednoduchost: Stejně jako u všech pohyblivých dílů i zasouvací kýly vyžadují údržbu a jistou zkušenost při jejich správném nastavení: kdy by měly být zvednuty a naopak spouštěny? Při plavbě kterým kurzem na vítr? V jaké hloubce? Žádnou z těchto otázek nemusíte u pevných kýlů řešit.

Ponor

Efektivita: Ponor katamaranu je omezen nehlubší částí kormidelního listu, proto se nedá říct, že by některá varianta kýlu  (pohyblivý nebo pevný kýl) byla výhodnější pro přiblížení se k plážil. Na druhou stranu je pravdou, že narozdíl od katamaranů s pohyblivým kýlem, modely s pevným kýlem mohou plout proti větru i v malé hloubce (to je výhodné zejména v korálových oblastech a jinde, kde se jachty pohybují dlouhou dobu v minimální hloubce). Povšimněte si taky, že z bezpečnostních důvodů je ponor pevného kýlu katamaranu Lagoon vždy o několik centimetrů hlubší, než kam sahá nejhlubší část listu kormidla. Pravdou je, že katamarany s pohyblivými kýli mají lepší vlastnosti při plavbě na ostrou stoupačku, ale platí to jen pokud jsou velmi lehké. Společnost Lagoon zvolila pro svoje katamarany přístup , který nejlépe vyhovuje zákazníkům cruisingových katamaranů.

Tvar trupů

Symetrické trupy katamaranů Lagoon čistě prořezávají vodu a zaručují identické obtékání na obou stranách. Konstrukční kancelář VPLP, která trupy pro Lagoon navrhuje, je považována díky své více než třicetileté historii v navrhování závodních katamaranů za vedoucí firmu v oblasti designu trupů. Tato zkušenost je velikým zdrojem inovací v návrzích a taky obrovskou garancí kvality a bezpečnosti pro majitele katamaranů Lagoon. Konstrukční kancelář s takto rozsáhlými zkušenostmi je taky nejlepším rozhodčím v zápasu najít správný kompromis mezi plavebními výkony katamaranu, maximálním komfortem a snadným ovládáním lodi.

Pro zachování komfortních podmínek na palubě katamaranů Lagoon i při plavbě na rozbouřeném moři je světlá výška katamaranů Lagoon nad vodou (vzdálenost mezi hladinou moře a podlahou salonu katamaranu) dostatečně velká a omezuje nežádoucí nárazy vln do podlahy salonu a s tím spojený hluk. Zvyšuje to i celkovou bezpečnost plavby, protože méně nárazů vln znamená menší namáhání trupu.  K dalším inovativním rysům katamaranů Lagoon patří tvar spodní části paluby pod salonem ve tvaru křídla racka, který byl poprvé představen u modelu Lagoon 440 v roce 2004 a uplatnil se u všech následných modelů. Takto zakřivený profil trupu pod salonem snižuje účinek vln, které narážejí zespodu do trupu a jinak by mohly vytvářet nežádoucí hluk.

Takeláž

Síly působící na takeláž cruisingového katamaranu jsou mnohem větší než u plachetnic, protože chybí tlumící efekt náklonu plachetnice při kterém dojde ke snížení plochy plachet a tím i působících sil. Společnost Lagoon si je toho plně vědoma a proto povolala ke spolupráci největší odborníky z oblasti takeláže  (Z Spar, Sparcraft, Selden…) a požádala je, aby nabídli nejspolehlivější a nejefektivnější vybavení, které mají k dispozici. Všechny součásti takeláže včetně stěžně, ráhna, pevné i pohyblivé takeláže a plachet navrhují pro Lagoon vybraní dodavatelé ve spolupráci s vývojovým oddělením Lagoon. Všechny nové modely katamaranů Lagoon jsou před zahájením výroby podrobeny přísným zkouškám na moři, aby se v reálném prostředí ověřily navržené parametry katamaranu a jeho chování. Těchto zkoušek se vždy účastní přímo vývojoví pracovníci výrobce i dodavatelů.