Technologie

Výroba trupu

Ve výrobě katamaranů Lagoon se uplatňuje technologie vakuového laminování, která jednak umožňuje optimalizovat množství pryskyřice v laminátu, ale také zlepšuje soudržnost výsledného kompozitního materiálu. Kvalitu a homogenost trupu zlepšují i mechanické vazby každého balzového dílu na vnitřní a vnější povrch trupu a navíc při této metodě dochází ke značným úsporám hmotnosti. Trvanlivost trupů u katamaranů Lagoon je zaručena díky systematickému používání velmi kvalitní pryskyřice odolné proti osmóze.

Dřevovýroba

Pro návrhy vnitřního vybavení využívá projekční kancelář Lagoon CAD software, který umožňuje ihned posoudit nové návrhy včetně toho, jak snadno se bude každý kus nábytku instalovat. Omezení související se složitou architekturou lodi musí být vyřešena hned ve fázi návrhu. V zájmu udržitelného rozvoje jsou všechny příčky a nábytkové panely na katamaranech Lagoon vyrobeny z kompozitního dřeva Alpi®.

Potrubí a instalace

Speciální pozornost věnuje firma Lagoon instalaci hadic pro rozvody pitné i mořské vody i odpadní vody z koupelen i toalet. Díky využití nejmodernějších 3D programů pro navrhování mohou konstruktéři Lagoon jednoznačně a čistě začlenit potřebné hadice a další instalace do  celkového plánu katamaranu.

Aby nedocházelo k poruchám při drsných podmínkách plavby na moři, používá Lagoon vysokotlaké PVC potrubí, ohebné gumové hadice a ventily i spoje z nerezové oceli nebo umělé hmoty vysoké kvality.

Mechanické komponenty

Lagoon navrhuje mechanické komponenty v logických celcích, což usnadňuje instalaci i následnou údržbu a případnou výměnu. Pro úsporu místa jsou dnešní katamarany vybavovány převodovkou typu sail-drive instalovanou za kormidelními listy, což výrazně zjednodušuje ovládání katamaranu na motor a optimalizuje účinnost lodních šroubů. Motorové prostory pak mohou být umístěny až v zadní části plováků a odděleny a odhlučněny od obytných prostor. Přitom je zajištěn výborný přístup do motorového prostoru.

Vybavení paluby a takeláž

Díky rozsáhlým zkušenostem VPLP ze závodního jachtingu si může Lagoon vybírat z nejlepších komponent pro takeláž od předních výrobců: Harken, Lewmar, Z Spars, Sparcraft, Selden, Incidences a dalších.

Síly působící na takeláž katamaranu jsou asi 10x větší než síly působící na jednotrupé jachtě. To vysvětluje proč je každá jednotlivá položka podrobena pečlivému výběru a opakovanému náročnému testování ve speciální laboratoři skupiny Bénéteau pro zátěžové testy i na moři na palubách závodních jachet.

Kontrola a testování

Návrh rozvržení paluby, výběr materiálů a výpočty zatížení jsou obtížnými úkoly, kterými se zabývají společnými silami konstruktéři a designéři firmy Lagoon i spolupracující lodní architekti VPLP a technici dodavatelů. 
Výsledky jejich práce jsou pečlivě testovány v reálném prostředí na prvních vyrobených katamaranech. Ještě před tím ale projdou katamarány vyráběné ve Vendéé zátěžovými testy v bazénu, který je umístěn v poslední části výrobní linky.